Pole jakkoliv úrodné, přece bez obdělání přinášet úrodu nemůže. Marcus Tullius Cicero

 

 

 

  • Široká ponuka učebných pomôcok pre výučbu dejepisu a občianskej výchovy

  • NOVINKA! CD Dejiny sveta a Európy na mapách 2008 - 2016

  • NOVINKA! Nástenná mapa Vývoj Európskej únie v rokoch 2008 - 2016

  • NOVINKA! Nástenná mapa Vojensko - politický vývoj Európy v rokoch 2008 - 2016

  • NOVINKA! Nástenná mapa Nepokojná Európa v rokoch 2008 - 2016

  • Množstvo nástenných máp s CD od stredoveku po modernú dobu

  • CD s dejepisnými mapami od praveku po 21. storočie

  • Obrázkové CD "ORBIS PICTUS"

  • Naše CD môžete použiť na interaktívnej tabuli, premietacom plátne alebo na monitore PC

  • Zhotovíme pre Vás rôzne typy školských tlačovín

Vážení priatelia,

vítam Vás na stránkach internetového obchodu vydavateľstva COLUMEN učebné pomôcky. Dovolte mi, aby som našu firmu krátko predstavil. Zaoberáme sa už viac ako 20 rokov tvorbou, vydávaním a ponukou učebných pomôcok pre základné a stredné školy v Českej a Slovenskej republike (prednedávnom pod značkou DMD učebné pomôcky). Za našu prácu hovorí viac ako 250 vydaných českých a slovenských titulov a naše pomôcky na polovici škôl v Česku a na Slovensku. Slovo "columen" je latinského pôvodu a znamená stĺp, pilier či podporu. Podporu by Vám chcelo poskytnúť svojím sortimentom a službami aj naše vydavateľstvo. Nájdete u nás množstvo pomôcok pre základné a stredné školy, bohatú ponuku nástenných máp a CD pre výuku dejepisu. Nedávno sme našu ponuku rozšírili o celkom novú službu. Naše vydavateľstvo počas svojej existencie úzko spolupracuje s ofsetovou tlačiarňou v Osíku u Litomyšle. Rad našich pomôcok, katalógov a ďalších materiálov vyrobili práve tam. Táto rokmi preverená spolupráca nás priviedla na myšlienku, ponúknuť tlačiarenské služby aj Vám. Samozrejme za rovnakých podmienok (vrátane cenových) ako byste sa obrátili priamo na tlačiareň. Na výber tak máte nielen napr. žiacke knihy (vyrobené "priamo na mieru"), no tiež tlač radu ďalších druhov a typov tlačovín (viazaných publikácií, informatívnych a propagačných letákov, diplomov, prezentačných dosiek, dopisných papierov aj s obálkami, vizitiek apod.). Môžete sa na nás obrátiť s nezáväzným dopytom alebo konzultáciou, ktoré sú samozrejme celkom zdarma. 

 

Príjemný deň, príjemný výber a príjemné nakupovanie Vám želá
PaedDr. Miroslav Dvořák
COLUMEN učebné pomôcky

 

 

Registrácia / Prihlásenie