Pole jakkoliv úrodné, přece bez obdělání úrodu přinášet nemůže. Marcus Tullius Cicero

 

 

 

Napsal Columen učební pomůcky    17. 10. 2016 11:01
Aktuální nástěnná mapa k nejnovějším dějinám Vojensko - politický vývoj Evropy v letech 2008 - 2016

Vojensko - politický vývoj Evropy v letech 2008 - 2016

Nástěnná mapa zachycuje nejdůležitější současné problémy a události, týkající se vojensko - politického vývoje Evropy. Obsah je aktualizován k 31. 8. 2016. Součástí pomůcky není CD.

Obsah: stávající a nové státy NATO, kandidátské země a země projevující zájem o vstup, konfliktní hranice, sídlo a velící centrum NATO, vojenské základny NATO a Ruska, protiraketová obrana NATO, anexe Krymu, přerušení spolupráce NATO - Rusko, oblasti významných konfliktů v Evropě a okolí, důležité události let 2008 - 2016