Pole jakkoliv úrodné, přece bez obdělání úrodu přinášet nemůže. Marcus Tullius Cicero

 

 

 

15November Pokračování úspěšné ediční řady CD s dějepisnými mapami Dějiny českých zemí ve 13. - 17. století na mapách
Napsal Columen učební pomůcky  

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ VE 13. - 17. STOLETÍ NA MAPÁCH

Obsahem pomůcky jsou přehledné mapy, ilustrující dějiny českých zemí od posledních Přemyslovců po konec 17. století:

český stát v době Přemysla Otakara I., český stát v době Václava I. a Přemysla Otakara II., vnitřní a vnější kolonizace českých zemí v době posledních Přemyslovců, český stát v době Václava II. a Václava III., český stát v době Lucemburků, Praha v době lucemburské, hospodářský vývoj českých zemí ve 13. - 15. století, církevní poměry v českých zemích ve 13. - 14. století, počátky husitského hnutí v českých zemích na počátku 15. století, husitské hnutí v českých zemích v letech 1420 – 1437 I., husitské hnutí v českých zemích v letech 1420 – 1437 II., český stát v době Jiřího z Poděbrad (1458 – 1471), český stát v době Jagellonců (1471 – 1526), český stát po nástupu Habsburků (1526 – 1618), hospodářský poměry v českých zemích v 16. století (zemědělství, rybníkářství, obchodní cesty a centra, těžba drahých kovů), české země v době třicetileté války (1618 – 1648), české země ve 2. pol. 17. a na poč. 18. století, umění vrcholného středověku a raného novověku v našich zemích – gotika, renesance a baroko

Číst dál:
 
Pokračování úspěšné ediční řady CD s dějepisnými mapami Dějiny světa a Evropy v letech 2008 - 2016
Napsal Columen učební pomůcky   Written on 10.04.2017

Dějiny světa a Evropy v letech 2008 - 2016

CD obsahuje dějepisné mapy, které ilustrují nejdůležitější problémy současného vývoje světa a Evropy a jsou aktualizovány k 31. 12. 2016. Pomůcku využijete zejména ve výuce dějepisu a výchovy k občanství. Můžete reagovat na aktuální události, které dnes ovlivňují světové dění a dotýkají se každého z nás. CD má mnohostranné využití a obsahově představuje jedinou pomůcku svého druhu na trhu.

 

Číst dál:
 
Aktuální nástěnná mapa k nejnovějším dějinám Vojensko - politický vývoj Evropy v letech 2008 - 2016
Napsal Columen učební pomůcky   Written on 17.10.2016

Vojensko - politický vývoj Evropy v letech 2008 - 2016

Nástěnná mapa zachycuje nejdůležitější současné problémy a události, týkající se vojensko - politického vývoje Evropy. Obsah je aktualizován k 31. 8. 2016. Součástí pomůcky není CD.

Obsah: stávající a nové státy NATO, kandidátské země a země projevující zájem o vstup, konfliktní hranice, sídlo a velící centrum NATO, vojenské základny NATO a Ruska, protiraketová obrana NATO, anexe Krymu, přerušení spolupráce NATO - Rusko, oblasti významných konfliktů v Evropě a okolí, důležité události let 2008 - 2016

Číst dál:
 
Aktuální nástěnná mapa k nejnovějším dějinám Neklidná Evropa v letech 2008 - 2016
Napsal Columen učební pomůcky   Written on 17.10.2016

Neklidná Evropa v letech 2008 - 2016

Nástěnná mapa zachycuje nejdůležitější současné politické problémy a události vývoje Evropy. Obsah je aktualizován k 31. 8. 2016. Součástí pomůcky není CD.

Obsah: státy EU, státy s převahou muslimského obyvatelstva, muslimské státy, kde zvýšenou měrou působí Islámský stát, schengenský prostor, státní převraty, válečné konflikty, občanské války v Evropě a okolí, separatistické oblasti, hlavní trasy migrační vlny, záchytné tábory, ploty a zdi proti uprchlíkům, teroristické útoky v Evropě, nejsilnější protiimigrační protesty, důležité události let 2008 - 2016

Číst dál:
 
Aktuální nástěnná mapa k nejnovějším dějinám Vývoj EU v letech 2008 - 2016
Napsal Columen učební pomůcky   Written on 17.10.2016

Vývoj Evropské unie v letech 2008 - 2016

Nástěnná mapa zachycuje nejdůležitější současné problémy a události, týkající se vývoje Evropské unie. Obsah pomůcky je aktualizován k 31. 8. 2016. Součástí pomůcky není CD.

Obsah: země Evropské unie, členové eurozóny, kandidátské země, sídlo evropských institucí, Lisabonská smlouva, dluhová a měnová krize, problematika Řecka, schengenský prostor, odchod Velké Británie z Evropské unie, důležité události let 2008 - 2016

Číst dál: