Pole jakkoliv úrodné, přece bez obdělání úrodu přinášet nemůže. Marcus Tullius Cicero

 

 

 

Napsal Columen učební pomůcky    7. 8. 2013 19:27
Pokračování úspěšné ediční řady CD s dějepisnými mapami

Vydali jsme další pokračování úspěšné řady CD s dějepisnými mapami a pracovními listy - tentokrát DĚJINY PRAVĚKU A STAROVĚKU NA MAPÁCH, samozřejmě v české i slovenské verzi. K využití této pomůcky není třeba instalovat speciální software. CD-ROM se spouští automaticky po vložení do počítače. Mapy doplněné legendami můžete promítnout na interaktivní tabuli či na plátno a převést je tak vlastně do nástěnné podoby. Lze je navíc různě zvětšovat. CD obsahuje také pracovní listy ve formátu .pdf (černobílé kopie všech map i s legendami). Ty můžete vytisknout a využít např. jako námět na opakování nebo doplnění poznámek.