Pole jakkoliv úrodné, přece bez obdělání úrodu přinášet nemůže. Marcus Tullius Cicero

 

 

 

CD002b Dějiny českých zemí ve 13. - 17. století na mapách

Cena:
Prodejní cena: 999 Kč
Prodejní cena bez DPH: 825,62 Kč
Hodnota DPH: 173,38 Kč
Popis produktu
CD-ROM obsahuje množství jednoduchých a přehledných historických map. S mapami lze pracovat přímo na monitoru počítače. Můžeme je promítnout na interaktivní tabuli, plátno či na zeď a vytvořit tak vlastně mapy nástěnné. Každou z nich lze jediným kliknutím zvětšit na 200 nebo 400% a soustředit pozornost na libovolný výřez. S legendou, která je součástí každé mapy, lze libovolně pohybovat nebo ji schovat. Součástí pomůcky jsou také pracovní listy - černobílé obrysové kopie všech map. Ty můžeme tisknout a využít je např. jako námět k opakování či doplnění poznámek. K práci s mapami nepotřebujete speciální software - stačí Vám standardní HTML prohlížeč.
 
Obsahem pomůcky jsou dějepisné mapy, ilustrující historický vývoj našich zemí od posledních Přemyslovců po konec 17. století:
Český stát v době Přemysla Otakara I., český stát v době Václava I. a Přemysla Otakara II., vnitřní a vnější kolonizace českých zemí v době posledních Přemyslovců, český stát v době Václava II. a Václava III., český stát v době Lucemburků, Praha v době lucemburské, hospodářský vývoj českých zemí ve 13. - 15. století, církevní poměry v českých zemích ve 13. - 14. století, počátky husitského hnutí v českých zemích na počátku 15. století, husitské hnutí v českých zemích v letech 1420 – 1437 I., husitské hnutí v českých zemích v letech 1420 – 1437 II., český stát v době Jiřího z Poděbrad (1458 – 1471), český stát v době Jagellonců (1471 – 1526), český stát po nástupu Habsburků (1526 – 1618), hospodářský poměry v českých zemích v 16. století (zemědělství, rybníkářství, obchodní cesty a centra, těžba drahých kovů), české země v době třicetileté války (1618 – 1648), české země ve 2. pol. 17. a na poč. 18. století, umění vrcholného středověku a raného novověku v našich zemích – gotika, renesance a baroko
Prev Next

Pokračování úspěšné ediční řady CD s dějepisnými mapami Dějiny českých zemí ve 13. - 17. století na mapách

pondělí 15.11.2021

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ VE 13. - 17. STOLETÍ NA MAPÁCH Obsahem pomůcky jsou...

Číst dál

Pokračování úspěšné ediční řady CD s dějepisnými mapami Dějiny světa a Evropy v letech 2008 - 2016

pondělí 10.04.2017

Dějiny světa a Evropy v letech 2008 - 2016 CD obsahuje dějepisné mapy...

Číst dál

Aktuální nástěnná mapa k nejnovějším dějinám Neklidná Evropa v letech 2008 - 2016

pondělí 17.10.2016

Neklidná Evropa v letech 2008 - 2016 Nástěnná mapa zachycuje nejdůležitější současné politické...

Číst dál

Aktuální nástěnná mapa k nejnovějším dějinám Vojensko - politický vývoj Evropy v letech 2008 - 2016

pondělí 17.10.2016

Vojensko - politický vývoj Evropy v letech 2008 - 2016 Nástěnná mapa zachycuje...

Číst dál

Aktuální nástěnná mapa k nejnovějším dějinám Vývoj EU v letech 2008 - 2016

pondělí 17.10.2016

Vývoj Evropské unie v letech 2008 - 2016 Nástěnná mapa zachycuje nejdůležitější současné...

Číst dál

Další nástěnná mapa z ediční řady PRAHA V NAŠICH DĚJINÁCH

pondělí 27.07.2015

  Pokračováním nové ediční řady PRAHA V NAŠICH DĚJINÁCH je nástěnná mapa Pražský...

Číst dál

Nová nástěnná mapa z ediční řady PRAHA V NAŠICH DĚJINÁCH

pátek 24.07.2015

Vydali jsme první pomůcku z nové ediční řady PRAHA V NAŠICH DĚJINÁCH...

Číst dál

Pokračování úspěšné ediční řady CD s dějepisnými mapami

středa 07.08.2013

Vydali jsme další pokračování úspěšné řady CD s dějepisnými mapami a pracovními...

Číst dál