Pole jakkoliv úrodné, přece bez obdělání úrodu přinášet nemůže. Marcus Tullius Cicero

 

 

 

Napsal Columen učební pomůcky    15. 11. 2021 11:27
Pokračování úspěšné ediční řady CD s dějepisnými mapami Dějiny českých zemí ve 13. - 17. století na mapách

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ VE 13. - 17. STOLETÍ NA MAPÁCH

Obsahem pomůcky jsou přehledné mapy, ilustrující dějiny českých zemí od posledních Přemyslovců po konec 17. století:

český stát v době Přemysla Otakara I., český stát v době Václava I. a Přemysla Otakara II., vnitřní a vnější kolonizace českých zemí v době posledních Přemyslovců, český stát v době Václava II. a Václava III., český stát v době Lucemburků, Praha v době lucemburské, hospodářský vývoj českých zemí ve 13. - 15. století, církevní poměry v českých zemích ve 13. - 14. století, počátky husitského hnutí v českých zemích na počátku 15. století, husitské hnutí v českých zemích v letech 1420 – 1437 I., husitské hnutí v českých zemích v letech 1420 – 1437 II., český stát v době Jiřího z Poděbrad (1458 – 1471), český stát v době Jagellonců (1471 – 1526), český stát po nástupu Habsburků (1526 – 1618), hospodářský poměry v českých zemích v 16. století (zemědělství, rybníkářství, obchodní cesty a centra, těžba drahých kovů), české země v době třicetileté války (1618 – 1648), české země ve 2. pol. 17. a na poč. 18. století, umění vrcholného středověku a raného novověku v našich zemích – gotika, renesance a baroko