Pole jakkoliv úrodné, přece bez obdělání úrodu přinášet nemůže. Marcus Tullius Cicero

 

 

 

Napsal Columen učební pomůcky    17. 10. 2016 10:55
Aktuální nástěnná mapa k nejnovějším dějinám Vývoj EU v letech 2008 - 2016

Vývoj Evropské unie v letech 2008 - 2016

Nástěnná mapa zachycuje nejdůležitější současné problémy a události, týkající se vývoje Evropské unie. Obsah pomůcky je aktualizován k 31. 8. 2016. Součástí pomůcky není CD.

Obsah: země Evropské unie, členové eurozóny, kandidátské země, sídlo evropských institucí, Lisabonská smlouva, dluhová a měnová krize, problematika Řecka, schengenský prostor, odchod Velké Británie z Evropské unie, důležité události let 2008 - 2016