Pole jakkoliv úrodné, přece bez obdělání úrodu přinášet nemůže. Marcus Tullius Cicero

 

 

 

Napsal Columen učební pomůcky    10. 4. 2017 11:19
Pokračování úspěšné ediční řady CD s dějepisnými mapami Dějiny světa a Evropy v letech 2008 - 2016

Dějiny světa a Evropy v letech 2008 - 2016

CD obsahuje dějepisné mapy, které ilustrují nejdůležitější problémy současného vývoje světa a Evropy a jsou aktualizovány k 31. 12. 2016. Pomůcku využijete zejména ve výuce dějepisu a výchovy k občanství. Můžete reagovat na aktuální události, které dnes ovlivňují světové dění a dotýkají se každého z nás. CD má mnohostranné využití a obsahově představuje jedinou pomůcku svého druhu na trhu.