Pole jakkoliv úrodné, přece bez obdělání úrodu přinášet nemůže. Marcus Tullius Cicero

 

 

 

Napsal Columen učební pomůcky    17. 10. 2016 11:05
Aktuální nástěnná mapa k nejnovějším dějinám Neklidná Evropa v letech 2008 - 2016

Neklidná Evropa v letech 2008 - 2016

Nástěnná mapa zachycuje nejdůležitější současné politické problémy a události vývoje Evropy. Obsah je aktualizován k 31. 8. 2016. Součástí pomůcky není CD.

Obsah: státy EU, státy s převahou muslimského obyvatelstva, muslimské státy, kde zvýšenou měrou působí Islámský stát, schengenský prostor, státní převraty, válečné konflikty, občanské války v Evropě a okolí, separatistické oblasti, hlavní trasy migrační vlny, záchytné tábory, ploty a zdi proti uprchlíkům, teroristické útoky v Evropě, nejsilnější protiimigrační protesty, důležité události let 2008 - 2016